Accessibilitat

imatge partit

Aquest és un dels motius que més em va animar a començar a fer aquest treball ja que no tothom té les mateixes facilitats en la situació d'un partit.
D
ins d'aquest apartat es pot trobar informació sobre un jugador eslovè sord i una entrevista força interessant.