Annexos

imatge partit


En el següent apartat es poden veure varis aspectes del treball que han estat la base per a poder aixecar el projecte o bé, curiositats o aprofundiments sobre la matèria, com ara:

- Una àmplia descripció del sistema Android 3.0 amb un parell de reportatges inclosos.

- Un apartat d'accessibilitat, que va ser una dels motius per els quals vaig començar a fer el treball.

- Un llarg i extens estudi de les nacionalitats dels jugadors que juguen a la lliga ACB i del so en els pavellons, per a fer veure que gairebé no hi ha cap equip en el qual la majoria dels jugadors parlin el mateix idioma ademés de les dificultats auditives que hi poden haver degut al soroll que pot generar una afició.

- Un estudi de les funcions quadràtiques de Bezier dins el treball.

- Un reportatge en el qual es pot veure que dintre de poc temps, hi haurà un gran "Boom" de pantalles digitals i coses de l'estil.

- Un apartat d'entrevistes realitzades i redactades (a Carles Duran i a Alejandro Garcia).

- Una relació de les diferents superfícies digitals que hi ha ara mateix al mercat.