Aplicació

En els següents apartats presento la primera part de la meva aplicació, la pissarra en si:

- A l'apartat "Aplicació sencera" es pot veure tota la aplicació al complet (també es pot trobar a la web: http://www.sacosta.org/adria).

- El primer apartat, anomenat "Pissarra mitja pista" tracta d'una pissarra en la qual l'entrenador pot usar la pissarra com desitgi amb els dibuix del camp de mitja pista.

- El segon apartat, anomenat"Pissarra pista sencera" tracta d'una pissarra exactament igual que el de mitja pista però en comptes de tenir el dibuix del camp de mitja pista, el té de la pista sencera.

- El tercer apartat, anomenat "Pissarra mitja pista amb jugadors", és calcat al de "Pissarra mitja pista" però, els jugadors en comptes de ser "personificats" per un número (que vol dir la seva posició com s'ha pogut veure en la secció anterior), per una foto de la seva cara.

- El quart i últim apartat, anomenat "Pissarra mitja pista" tracta també d'una pissarra de mitja pista però, a diferència de les altres, quan s'arrosseguen els jugadors, no dibuixen línies.

 

explicant amb la pissarra

Registre de la propietat intel·lectual sol·licitud B-1718-11, març 2011