Metodologia

Cercar Informacions

Per a realitzar aquest projecte, he hagut de consultar una sèrie de llibres, apunts i documentació sobre bàsquet (principalment, els que vaig haver d’utilitzar al curs d’entrenador realitzat el passat juliol) i llocs a la xarxa (pàgines web, blocs, xarxes socials...); la majoria de documents i de links consultats estan adjunts a la bibliografia o bé en aquesta mateixa web.

Conèixer suports i software

Per tal de dur a terme la part pràctica del treball, vaig haver de conèixer els diferents tipus de superfícies digitals tàctils a les quals podia tenir accés, així com el programari existent relacionat amb el tema que desitjava tractar. Tots els softwares semblants al que volia fer jo, estaven a l’iTunes i s’havien de pagar (no cal dir que només funcionaven per a dispositius Mac). No en vaig trobar cap de semblant al que pretenia dissenyar en software lliure i gratuït.

Accedir a superfícies tàctils ha estat una mica complicat, ja que encara no són molt comunes, així que m’ha ajudat molta gent a posar en marxa el meu projecte.

Entrevistes

Al annexos d'aquesta memòria s'hi troba una sèrie d’entrevistes realitzades al llarg del treball, concretament a tres tècnics professionals i a uns quants entrenadors del club on jugo (club bàsquet Vilassar de Mar). Ha estat una part que jo valoro molt, ja que he parlat amb gent de “prestigi”. Va ser mol emotiu parlar amb un dels millors entrenadors espanyols del segle com és el cas d’Aíto Garcia Reneses. Gràcies als seus consells vaig poder millorar la meva aplicació (que ja li havia sorprès gratament).

Disseny de l'aplicació i creació de jugades

Com a part pràctica del meu projecte, he dissenyat una aplicació multimèdia (que consta d'una interfície d'un camp de bàsquet amb uns jugadors, una pilota i una cistella). I això ho he fet ajudant-me de diferents programes informàtics, principalment el Flash 8.0. He creat diferents tipus de pissarres d'entrenador (les quals es poden veure en aquest web a l'apartat anomenat “pissarres”): de camp sencer, de mig camp, amb cares de jugadors, que guixen línies, que no guixen línies, que guixen línies només per marcar la trajectòria del jugador,...

Donat que hi ha moltes jugades en el món del bàsquet, he hagut de triar les que em semblaven més importants i les he posat a l'aplicació (la majoria d'atac i alguna de defensa).

Creació d'una pàgina Web

Per a poder mostrar tots els meus processos a qualsevol persona en qualsevol ordinador (sempre i quan hi hagi una connexió a Internet), he pogut disposar d'un domini on, a partir d'un programa molt intuitiu (exeLearning), he creat una pàgina web per tal de recolllir tots els continguts teòrics del meu treball, la part pràctica (digitalització d'una pissarra d'entrenador) i altres documents (com ara informació extreta de webs o vídeos) que complementen el meu treball.

Pràctica en diferents suports

He provat la meva aplicació multimèdia en totes les superfícies tàctils que he pogut tenir a l'abast per a comprovar si funcionava correctament en totes. Així, doncs, ho he pogut visualitzar sobre superfícies com ara un Tabblet-PC, un mòbil de nova generació (sistema operatiu “android”), una Pissarra Digital i un Tabblet com el que estava pensat per a la meva aplicació.

Pràctica amb l'equip de bàsquet del C.B. Vilassar de Mar

L'ús més professional que ha tingut la meva aplicació multimèdia, és a dir, el moment en el qual es va acostar més al que m'havia proposat, va ser durant un partit el Desembre del 2010 a Vilassar de Mar. L'entrenador del meu equip va fer ús de la tauleta ( de què jo disposava en aquells moments) amb l'aplicació dissenyada per mi. Dins la pàgina web hi ha un parell de vídeos de l'aquest partit.