Notícies sobre el treball

Relació de notícies sobre el treball.
En aquest apartat incorporem:

Notícies de l'any 2011, del 2012, aportacions amb relaitat augmentada amb Layar, la participació a Recerca en directe a la Pedrera de Barcelona, la participació a Intel Isef 2012.