Noves tecnologies a l'esport

imatge sergi

Aquest treball, està situat principalment en el àmbit de les noves tecnologies aplicades a l'esport.

Per tant, he trobat interessant fer un apartat exclusiu de les noves tecnologies aplides a l'àmbit del bàsquet.