Presentació del Treball

Arxiu en format PDF de la presentació feta en Impress (Open OFFIce) presentada el dia 9 de febrer de 2011.