Problemes de comprensió

Moltes vegades amb el soroll de fons dels pavellons, amb les nacionalitats diverses dels jugadors, amb ... es difícil entendre el que es diu en un temps tan curt com un temps mort (espai d'un minut de durada que els entrenadors...

Us presentem un exemple