Saltar la navegación

Ampliació

Aquest és una ampliació de l'anterior i consisteix en tenir 3 botons

el botó 1 encen el led 13 de la placa

el botó 2 apaga el led 13 de la placa

el botó 3 el fa fer intermitència -durant tres vegades- al led 13 de la placa

Codi per pujar a la placa:

//funciona amb Blue Tooth Serial, baixat del play store
//funciona amb els botons 1, 2 i 3
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
char dato= Serial.read();
if (dato == '1'){
digitalWrite(13,HIGH);
}
else if (dato == '2') {
digitalWrite(13,LOW);
}
else if (dato == '3') {
digitalWrite(13,HIGH);
delay (1000);
digitalWrite(13,LOW);
delay (1000);
digitalWrite(13,HIGH);
delay (1000);
digitalWrite(13,LOW);
delay (1000);
digitalWrite(13,HIGH);
delay (1000);
digitalWrite(13,LOW);
delay (1000);
}
}

ampliacio1

ampliacio2

ampliacio 3