Saltar la navegación

Llibreria Elechouse per Arduino

Controla els sons per programació des d'Arduino. Comprovar que es disposa de les dues llibreries a l'editor ARDUINO:
Les dues llibreries que fan falta per fer-ho com ho hem fet són:

La SoftwareSerial que es sol instal·lar automàticament

La MP3 que en la nostra versió de l'editor ARDUINO no venia de “sèrie”.

Per comprovar les llibreries que tenim a l'editor programa> Importar Librería

m8

Aquestes llibreries les cridarem des de progrmació dins del codi.
Com aconseguir la la llibreria MP3
Es pot aconseguir la llibreria a l'adreça:

https://github.com/elechouse/Mp3Shield

m9

En la carpeta MP3 hi ha d'haver

m10

Hem copiat la carpeta MP3 dins la carpeta:

Equipo > c: > Archivos de programa (x86) > Arduino > libraries

Ha de quedar així

m11

Una vegada copiada la carpeta, en tornar obrir l'editor d'ARDUINO ja ens apareixerà la llibreria.