Saltar la navegación

Projecte 4 App Inventor Web

Per posar en marxa aquest projecte cal que tingueu al vostre dispositiu mòbil l'app "sacosta_9_leds"

captura de la app

Els passos per posar en marxa aquest projecte són exactament els mateixos del projecte 3 més:

1. Incorporar nou sketch a la placa (codi projecte 4)
2. Tenir shield elechouse amb els sons carregats
3. Disposar d'uns altaveus per poder sentir els sons
Podeu buscar les informacions de com emprar la shield d'elechouse i de com carregar els sons a l'apartat "Elechouse Documentació"

4. Tenir la llibreria MP3 dins del nostre Arduino.
A l'apartat Llibreries d'aquesta web trobareu las que no venen per defecte com és el cas d'aquesta i que haureu de poar dins de la carpeta corresponent.
captura carpetes arduino