Saltar la navegación

Projectes

A continuació trobareu una relació de pràciques on s'han emprat els sensors d'ultrasons. Cada apartat és una activitat específica i trobareu vídeos, esquemes, codis, imatges i tot el que faci falta per poder-ho posar a la pràctica.
S'ha fet per ordre. Començam per la part més senzilla i anam fent-ho més complexa.
Algunes explicacions es fan directament  al codi quan apareixen per primera vegada.
Tots els exercicis es poden reproduir amb les plaques i d'altres peces que es relacionen, s'ha de copiar el codi, s'ha de pujar a la placa (una vegada escollida i seleccionada així com el seu port).

ultra_so_basic_0

Sensor que marca distància. Si s'obre el monitor del IDE d'Arduino es pot veure a quina distància tenim l'objecte. Aquesta pràctica s'ha fet amb la configuració original del sensor HC-SD04 que és de 51 de cms màxim.

ultra_so_basic_1

Sensor que marca distància. Seguint les indicacions de la pràctica podeu aconseguir saber a quina distància es troba l'objecte que poseu davant del sensor. Detecta dues zones: "A prop" i "Lluny".

ultra_so_basic_2

Detecta 4 zones d'aproximació.
Hem creat 4 zones i en funció del desplaçament de l'objecte observareu que canvia la distància i apareix el nom que hem posat a cadascuna d'aquestes zones: Molt aprop, aprop, lluny i molt lluny.

ultra_so_basic_3

Detecta 4 zones i ho indica -al marge de la finestra del monitor- amb el nombre de led encesos.
D'entrada hi ha 4 leds apagats i conforme t'acostes en van encenent.

ultra_so_basic_4a

Detecta dues zones i encen dos leds, un per posició.
Hi ha dos leds, un de color verd i un segon de color vermell. En passar d'una zona -determinada per programació- a l'altre canvia el led encés.

ultra_so_basic_4b

Detecta dues zones i posa en marxa dos sons, un per posició.
Cal mirar l'apartat Elechouse d'aquesta web per poder continuar les pràctiques.
Lliga mp3 d'elechouse amb HC-SR04 i una placa arduino. Reprodueix un so en estar sobre una zona o una altra.

ultra_so_basic_4c

Detecta dues zones, encen dos leds i posa en marxa dos sons, un per posició.

 

ultras_so_basic_5 (antic_r2d2_v5)

Lliga mp3 d'elechouse amb HC-SR04, set leds i una placa arduino. Reprodueix un so diferent en cada una de les 7 zones i encén leds per a indicar proximitat. Funciona a un metre.

ultra_so_basic_6 (ultrasons_r2d2_v6)
Es tracta del resultat final del sensor de llum amb 8 sons per incorporar en un R2 D2.

ultra_so_basic_8a

8 Zones i 8 sons. Conforme us desplaçeu per les zones es sentirà el so de la zona corresponent.

ultra_so_basic_8b

8 Zones, 8 sons i 8 leds. Conforme us desplaçeu per les zones es sentirà el so de la zona corresponent i s'encendrà el led corresponent.