Saltar la navegación

Pujar arxius

IMPORTANT:

En el cas de tenir connectat el conjunt ARDUINO +SHIELD al PC o a qualsevol font d'alimentació, s'ha de desconnectar abans de començar aquest procés.

1.-Insereix la tarja de memòria al conjunt ARDUINO +SHIELD

    m6 m7

2.-Pitja el botó copy, mantent-lo pitjat i connecta la placa al PC

3.-Has de mantenir pitjat el botó copy fins que el led vermell d'estat comenci a pipellejar (això vol dir que ja ha començat a pujar els sons!). En acabar de pujar-los quedarà un led vermell encès. Ja tenim els sons a l'SPI-FLASH.

4.-IMPORTANT. Per treure la tarja memòria s'ha de desconnectar l'ARDUINO + SHIELD del PC i de qualsevol font d'energia.