Saltar la navegación

ultra_so_basic_0a

El logo d'arduino us baixarà l'arxiu per fer la pràctica.

logo arduino

Aquesta practica consisteix en fer funcionar el sensor HC-SD04 i comprovar el que va marcant. Teniu un vídeo on es veu el desplaçament d'un objecte al costat d'un regle i a la pantalla apareix el monitor del IDE de l'Arduino on van apareixent de forma constant les distàncies a les que tenim l'objecte.
Copiant el codi, obrint Arduino, carregant-lo dins de la placa i obrint el monitor podeu observar la distància a la que tenim l'objecte.

esquema basic 1

// Definim els pins a emprar. En aquest primera aproximació emprarem només el 7, 8, 5V i GND
#define trigPin 7 //trig va a 7
#define echoPin 8 //echo va a 8
//vcc va a 5v
//gnd a gnd

// LLibreria necesaria per el funcionamient. es pot trobar a https://mega.co.nz/#!bMBXgD7Q!2sCMD1fupFCENXINfngolbyt4zrN0olDw_t5Zk-taAU
#include "Ultrasonic.h"
// Declaram el sensor ultrasons als pins
Ultrasonic ultrasonido(trigPin,echoPin);

void setup() {
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Establim el pin trig com a sortida
  pinMode(echoPin, INPUT); // Establim el pin echo com entrada

}

void loop() {
    int distancia;//definim variable distància per a desar-hi a quina distancia ens trobam
    distancia = ultrasonido.Ranging(CM);//calcula la distància
    
    Serial.print("Distancia: ");//escriu literalment Distancia
    Serial.print(ultrasonido.Ranging(CM));//escriu a quina distància ens trobam
    Serial.println(" cm");//escriu literalment cm
 
    delay(500);//espera mig segon i torna a llegir
}