Aparell Paral·lelisme

aparell de mesurar
Hem dissenyat un dispositiu per poder posar les peces al seu interiori esbrinar si els costats formen angles de 90 graus.
Així mateix, imitant el sistema dels paral·lex podem saber si les peces que posem a dins tenen costats paral·lels.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License