Característiques

Les activitats creades es poden realitzar de manera compartida, es a dir, qualsevol persona pot accedir a les informacions i ho pot fer a partir de les formes físiques i/o a partir del teclat i ratolí.
S'ha optat per fer-ho compartit en la línia de la "lectura compartida". (Podeu veure el treball de recerca sobre el tema: http://www.catvilassar.com/lecturacompartida/ on trobareu informacions sobre el terme "compartida").

Ús del color.
S'ha optat, sempre que el programari ho ha permès, per diferenciar molt clarament els apartats dels exercicis a partir del colors emprats; així mateix s'ha mantingut un contrast entre el color del text o de l'element que es presenta i el color del fons.
Colors emprats:
El color carabassa és el color assignat als enunciats.
pregunta

El color verd és el corresponent a les respostes correctes.
resposta correcta
peces
L'aparició de les figures també va acompanyada de colors.
Quan la figura es presenta o es diuen les seves característiques està en color blanc sobre fons negre. En encertar o errar en les respostes, les figures es tornen verdes o vermelles.
Les respostes incorrectes vindran senyalades pel color vermell
color errada
Les informacions seran en fons negre i text blanc per major contrast.
informacions

Text

El tipus de lletra emprat ha estat Arial, majúscules i mida, normalment, 36. Les activitats fetes per Scratch, donada la mida de l'escenari, s'han emprat mides més petites.
text 1

text2
Sempre que ha estat possible s'ha optat per centrar el text al mig de la pantalla.

El so.

Totes les preguntes, respostes, informacions, etc. es presenten amb el seu text corresponent i, sempre, amb un so associat.
sons

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License