Companys/es

Conxa Sangüesa (csangues@xtec.cat): Veus
Francesc Galbany (francesc.galbany@gmail.com): Programació informàtica
Joan Lluís Lahoz (jllahoz@gmail.com): Programació informàtica i dispositiu per mesurar angles i paral·lelisme.
Joaquim Carrau: Vídeos
Tomas Valero (tovalero@gmail.com): Materials
Magda Murillo (lamagdaprofe@gmail.com): Videotutorials
Bea Cascante (beatrizcascante@yahoo.com): Dibuixos
Pere Tolosa (pere.tolosa@hp.com): Pòsters
Marta Vega (mvega124@xtec.cat): Infomacions i documentació
José García "Citilab" (jogaye@e-citilab.eu): Firmware i consells
Jaume Cabot i Xavier Boluda: http://tv.vilassardemar.cat/#

companys/es que han ajudat a millorar el projecte 

Gràcies

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License