Compartir

Per facilitar la distribució del projecte, donat que es necessiten unes etiquetes o "tags" per dur-la a terme, hem pensat la programació de tal manera que sigui molt fàcil canviar el codi de cadascuna de les etiquetes emprades.
A la imatge posterior es pot veure els valors que s'han donat a cada peça; així el triangle té una numeració 448, el quadrat 112, etc.
Aquests números són les tres darreres xifres de les etiquetes en passar-les per damunt del lector. Al emprar diferents etiquetes, només caldrà canviar el número pel correponent.
Les activitats fetes amb Scratch es poden emprar. compartir, difondre i modificar lliurament.
captura de pantalla

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License