Contacte

La intenció dels autors d'aquest projecte és la crear una maleta didàctica que inclogui tots els components, tan les peces com el lectors i les possibles indicacions per poder deixar-la en centres de recursos del professorat per que sigui accessible a qui la necessiti.
Us podeu posar en contacte amb els autors del projecte:

Joan Gelabert (jgelabert@gmail.com) 

Jesús Arbués (arbues@gmail.com)

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License