Difusió del projecte

En aquest apartat aniran sortint totes les notícies que acompanyin el projecte.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License