Entorn Arduino

S'ha de baixar el software des de: http://arduino.cc/en/Main/Software i descomprimir-ho.

carpetes de l'entorn arduino

L'entorn arduino porta en un arxiu comprimit diferents carpetes i el programa arduino.exe.
Cal escollir el sistema operatiu i baixar tot l'entorn. Necessitem tant el software per introduir el firmware com la carpeta "drivers", necessària per connectar la placa amb l'ordinador.
interface de arduino exe

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License