Escut Xbee

escut xbee

Imprescindible per connectar el lector RFID, serveix per modificar les distàncies dels pins de connexió.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License