Estructura inicial

El primer projecte es va fer a partir d'una estructura d'rfid com la que apareix en aquesta pàgina, configurada amb el programa Toca-Toca.

Web de Xip Solucions Tic
http://www.xip.cat/?page_id=340

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License