Inclusió Digital

esquema inclusió
Imatge de l'esquema sobre inclusió digital.
Pòster de l'estand de "Ciencia en Acción 2012"


La inclusió digital és un moviment social que pretén acabar amb la fractura digital. Per tant no només tracta d'assegurar l'accés a les noves tecnologies sinó globalitzar-ne el seu ús. Concretament busca atendre l'aprenentatge pràctic de les TIC en comunitats on aquestes tenen difícil penetració (per exemple els col·lectius de gent gran) i també intenta promoure polítiques públiques favorables a les TIC, l'elaboració de continguts digitals.

La inclusió digital, o eInclusió, és el terme utilitzat dins de la Unió Europea per anomenar les polítiques relacionades amb la consecució d'una societat de la informació inclusiva. En aquesta línia, els nous desenvolupaments tecnològics transformen el risc d'una fractura digital en cohesió digital, facilitant l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació a tota la societat, incloent-hi aquelles persones en desavantatge per raons diferents com ara l'educació, l'edat, el gènere, les discapacitats, l'origen ètnic o el lloc de residència (àrees rurals o regions remotes).

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License