Interacció

 

Les activitats es poden fer amb el ratolí i amb el teclat; s'han determinat unes tecles per a cada figura. Ara bé, l'objectiu del projecte pretén que no sigui necessari l'ús dels perifèrics clàssics si no que es pugui dur a terme emprant una nova disposició: un entorn digital tangible. Es poden evitar les tecles, els ratolins i la pantalla. Es pot accedir als exercicis amb peces físiques i amb sons. S'ha buscat una manera de poder accedir a les activitats per un major nombre de persones tinguin o no algun tipus de discapacitat. Aquest projecte està especialment dissenyat per persones cegues i/o amb baixa visió tot i que no es descarta el seu ús per a persones majors, persones de cultures diferents a la nostre, etc.

 

foto de peces

A la imatge de sota, part de la programació feta amb Scratch, es pot observar com s'utilitzen les tecles per interactuar.
Es poden situar unes enganxines sobre les tecles que tinguin les formes oportunes en funció de la figura a la estan assignades.
tecles

A l'exemple, on s'han situat les tecles una mica separades per facilitar la feina, la tecla "A" correspon a la figura del triangle, la lletra "D" al quadrat, etc. S'ha optat per posar les tecles d'una mateixa fila i un poc separades.
tecles

teclat1
Model de teclat per l'activitat "Formes bàsiques"

per teclat

Posant unes petites enganxines, uns adhesius, sobre les tecles, emprant la programació, podem assignar a cada forma una lletra/tecla.
En aquest exemple es tracta de l'activitat dels polígons feta amb Scratch on a cada figura li correspon una tecla.

teclat2

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License