Les activitats

Les activitats sobre geometria s'han dividit en 4 grans grups:

1. Formes bàsiques. Una grup on els protagonistes són 4 figures: el triangle, el quadrat, el cercle i la estrella.
Aquest apartat està pensat com un nivell molt baix i senzill.
Les figures es poden presentar de forma automàtica, es poden posar sobre el lector rfid per saber quina és i/o poden ser demanades tant per un ordre establert o de forma aleatòria.
El programa te respostes diferenciades en funció de l'encert o l'errada, pantalles en vermell o verd i amb sons negatius o afirmatius.
S'ha procurat presentar sempre informacions addicional que complementin l'encert i que orienten en els errors.

 

tira formes basiques

2. Els polígons. Segon grup d'activitats on es presenten les formes des de la que té 3 costats fins la de 9.
Les activitats són las de presentació per nom, per característiques, les de senyalar a partir del nom, senyalar per característiques, etc.
Aquest grup d'activitats és d'un nivell superior a l'anterior.
tira poligons
3. Els triangles. Grup d'activitats on els protagonistes són exclusivament els triangles.
tira triangles

Les activitats estan adreçades a estudiants de secundària i/o batxillerat. Consisteixen en conèixer els diferents tipus de triangles a partir de les seves característiques: per costats i angles.

4.Quadrilàters. Darrer grup d'activitats amb les figures de 4 costats. Activitats de presentació, identificació i de senyalar tant a partir dels noms i/o de les característiques.
Aquesta activitat és de secundària i/o Batxillerat.
tita quadrilaters

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License