Opcions d'ajuda

tipo dependencia
Imatge de l'esquema sobre opcions d'ajut.
Pòster de l'estand de "Ciencia en Acción 2012"
Els nivells de necessitats d'accés a les informacions, per persones amb algun tipus de discapacitat, són molt variades. S'ha pretés fer que el projecte s'adeqüés el màxim possible a totes les necessitats existents. Quan s'ha de treballar amb tecles s'han procurat separar-les prou, tenir un teclat amb les tecles més grans, els objectes s'han fet de mida gran, s'ha buscat contrastar molt les imatges de les aplicacions, els textos sempre van acompanyats de so, etc.
Malgrat els esforços detectem que no podem arribar a tothom.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License