Perifèrics/Estructura

estructura rfid

Aquest projecte s'ha fet a partir de :
Primera versió Toca-toca i lector estàndard d'rfids
toca toca

Segona versió Scratch i lector rfid sobre arduino

logo scratch

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License