Primera Part: Drivers

En aquesta primera part s'expliquen els passos a seguir per tenir connectada la placa arduino UNO R3 al nostre ordinador. Com cercar el drivers i com instal·lar-los.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License