Projecte

titol

El projecte consisteix en una aplicació informàtica sobre geometria que pot ser “compartida” per qualsevol persona, tingui o no discapacitat visual i/o baixa visió.

Es tracta d'un conjunt d'exercicis creats amb programari lliure (programa “Toca-toca”: http://www.xtec.cat/~jfonoll/  i "Scratch" http://scratch.mit.edu/ ) que, amb l'ajut de targetes/xips de radiofreqüència -incorporades en peces físiques -, permeten interactuar mitjançant el tacte i el so amb l'ordinador.

Les targetes/xips de RFID (“Radio Frequency Identification”, en català: “Identificació per radiofreqüència”) poden substituir els ratolins i, fins i tot, el teclat. En la mida que ens ha estat possible hem intentat que totes les activitats es puguin fer a partir de tots els perifèrics: teclat, ratolí, peces, etc.

Les activitats, distribuïdes per nivells, permeten conèixer les formes: els triangles, els polígons, els quadrilàters, i totes les formes bàsiques que es poden ensenyar des de l'escola bressol fins al batxillerat.

Aquest projecte es presenta en una maleta didàctica amb totes les peces necessàries per dur a terme els exercicis. Forma part de un projecte major: “Reptes digitals solidaris” (https://sites.google.com/a/xtec.cat/rds/ ).

Inicialment el projecte es va començar amb el programa Toca-Toca i una estructura de lector de rfids estàndard; conforme avançava el projecte es va anar desenvolupant en un entorn diferent: Arduino+Scratch+Rfid. Placa Arduino a la que s'ha incorporat un lector d'RFIDs, programació amb Scratch. Aquesta segona versió del projecte s'ha fet per la major flexibilitat i potencia que ens donava el programa del MIT.

Totes dues versions del projecte tenen el mateix objectiu: aconseguir evitar les barreres d'accés a les informacions digitalitzades.
A les pàgines següents es presenten les dues opcions.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License