RFID

logo

"RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic identification, o identificación automática)". Wikipedia.

esquema rfid
Imatge de l'esquema sobre interacció a partir d'Rfid.
Pòster de l'estand de "Ciencia en Acción 2012"

L'objectiu fonamental de la tecnologia RFID es transmetre la identitat d'un objecte, animal o persona a través d'ones de ràdio.

La Identificació per Radiofreqüència o RFID (Radio Frequency Identification) es fa amb uns dispositius identificadores que actuen per proximitat amb un sistema de lectura, ni ha d'actius i passius en funció de la necessitats d'alimentació elèctrica interna.

Les RFID poden emprar-se com a substitutius dels codis de barres en els productes i de les targetes magnètiques.

Les RFID de baixa freqüència s'empren habitualment per a la identificació d'animals, com a claus a cotxes amb sistemes antirobatori, cartes, equipatges, inventari automàtic, control de fabricació, identificació de mercaderies, control d'accessos i immobilització de vehicles, etc.

Las RFID de alta freqüència s'empren en biblioteques, seguiment de peces de roba, de llibres, pallets, equipatges, control de accés a edificis.

Com funciona?

El sistema RFID es composa de:

  • un interrogador o sistema de base que llegeix i escriu dades disponibles
  • un transmissor (etiqueta RFID) que respon a l'interrogador.
  • Subsistema de processament de dades que proporciona els mitjans de processament i emmagatzemament de dades.

 

L'interrogador genera un camp de radiofreqüència, normalment commutant una bobina. El camp de radiofreqüència genera un corrent elèctric sobre la bobina de recepció del dispositiu, aquest senyal és rectificat i d'aquesta manera s'alimenta el circuit.

Quan l'alimentació arriba a ser suficient el circuit transmet les seves dades. L'interrogador detecta les dades transmeses pel transmissor com una pertorbació del propi nivell del senyal.

Tipus d'interrogadors:

  • Sistemes amb bobina simple, la mateixa bobina serveix per transmetre l'energia i les dades. Són més simples i barats però necessiten tenir l'etiqueta molt a prop. 
  • Sistemes interrogadors amb dues bobines, una per a transmetre energia i l'altra per a transmetre dades. Són més cars però tenen unes altes prestacions

 

La major part dels sistemes utilitzen una memòria EEPROM on s'emmagatzemen dades.

Alguns sistemes utilitzen encriptació de clau pública, per a aconseguir seguretat.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License