Segona part: Firmware

Connectar l'Arduino i l'Scratch
Firmware de Citilab.
Aquesta segona part consisteix en com connectar l'Scratch amb la placa Arduino UNO R3
El firmware ha estat creat per Citilab (http://citilab.eu/formacio/arduino)

 

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License