Tipus de lectors d'RFID

lector d'rfids

Model comercial amb el que hem fet el projecte basat en Toca-Toca Link

rfid arduino
Lector Rfid Arduino amb el que hem fet el projecte amb Scratch.
D'altres tipus de lectors:
lector 1lector 2
Imatges de la web: http://www.seeedstudio.com/depot/ on es poden trobar els preus dels components

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License