Tipus de plaques

Totes les imatges d'aquesta apartat s'han tret de: http://arduino.cc/ Pàgina d'Arduino.
Hi ha molt tipus de plaques Arduino. Aquí presentem la que hem utilitzat i d'altres models, algunes més potents.
La nostra ha estat l'Arduino UNO.
arduino uno
Hi ha la versió reduïda. Arduino Nano
arduino nano
Un arduino amb més opcions d'entada i sortida és l'arduino Mega.
arduino mega
D'altres opcions: L'Arduino Leonardo, Arduino Pro, etc.
arduino leonardo
arduino pro

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License