Tipus de TAGS

imatge de diferents tipus de tags
tags i regle
Dels tags existents al mercat s'ha optat per utilitzar tres tipus diferents:
  • els "de vidre"-els utilitzats en la identificació de gossos i altres animals- per posar dins de les peces de fusta,
  • les etiquetes rodones enganxades a la part exterior de les peces fetes amb polietilè expandit
  • i finalment, les targetes blanques en les quals s'han incorporat uns textos i codi braille per facilitar la seva identificació.
targes amb braille

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License