VideoTutorials arduino+rfid+scratch

Relació de Videotutoriales on es mostren els passos necessaris per connectar la placa Arduino amb l'ordinador.

1. Drivers Arduino

2. Firmware (de Citilab Cornellà)

3. Configuració Scratch

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License