Saltar la navegación

Animation Desk

logo animation

Aquesta App ens permet crear animacions a força de dibuixos, a la manera del sistema tradicional d'animació sobre papers superposats, dibuix a dibuix. Molt ben rebut pels alumnes. Els va agradar.
A la majoria el tema dels fotogrames per segon els va resultar nou i alguns van tenir dificultats en el seu ús.
Es pot crear una imatge per a fons de tota l'animació, es pot copiar el que hi ha en un fotograma i copiar-lo al següent, es pot fer transparent l'escenari i veure la capa inferior, es pot ... un munt d'opcions.
App complexa que requereix una dedicació més extensa. Els resultats van ser pobres donat el curt espai de temps amb què comptem.