Saltar la navegación

Comic Head

logo comics head

Aquest és un bon programa per fer històries, crear narracions. Porta tot el necessari per poder crear còmics: fons, globus, onomatopeies, personatges, etc. També permet posar fotos com a fons. Això ens va permetre realitzar algunes presentacions del nostre centre amb els alumnes com a protagonistes.
Hi ha diferents Apps per crear còmics, aquesta va ser la triada per la facilitat d'ús.