Saltar la navegación

Coses d'Edmodo

Imatges de l´Entorn Edmodo

Edmodo, que també té versió web, s'assembla bastant a Facebook, fet que afavoreix la interacció dels alumnes. Durant els últims cursos hem utilitzat Edmodo com a espai on deixar apunts, links, documentacions i on compartir els treballs dels alumnes. Quan un alumne puja un treball ho pot fer directament al professor o el pot deixar al grup al què pertany.
Per a aquesta experiència, atès que els alumnes ja participaven en l'entorn Edmodo només es va haver de crear un nou curs i donar als alumnes la contrasenya per poder entrar. Els alumnes ja estan acostumats a aquest espai i no han tingut excessives dificultats a pujar treballs des de les tablets.
A les imatges superiors es poden veure:
1. Portal d'entrada al Edmodo.
2. Un fragment de la llista d'alumnes inscrits en un curs. En l'assignatura optativa de Plàstica van haver de realitzar un avatar personalitzat per a aquest espai.
3. Aspecte de Edmodo amb la llista de cursos a l'esquerra i uns lliuraments de treballs a la dreta.
4. Un altre exemple del treball d'una alumna.
5. Una sèrie de fotografies que ens van servir per treballar el còmic.