Saltar la navegación

Pixel Art

imagen pix art

Aquest fantàstic vídeo ens obre possibilitats de treball amb diverses aplicacions:

logo pix art

Pixel Art Builder
Es va escollir aquesta App per decisió del grup. El van trobar més immediat que altres que es van provar.
Amb aquest programa, molt ben rebut pels alumnes, ens trobem amb els problemes de "on es guarda?" "com es guarda?", etc.
No resulta fàcil gestionar arxius en un tablet així que és millor donar les instruccions prèviament perquè no hi hagi problemes.
Alguns resultats, algunes feines.

edgar andreu georg graciani laia
marina mariona eva marti david