Saltar la navegación

Tema tècnic

tablet en el  aula

És molt important tenir controlat el tema de les càrregues de les bateries dels tablets. Si aconsellen que aquestes s'esgotin per poder recarregar-les en la seva totalitat (per a una vida més llarga de les bateries s'aconsella esgotar la vida de les bateries abans de recarregar), a l'aula i donada la continuïtat en el seu ús, pot no donar-se la situació ideal.
Un altre aspecte molt important és el fet de no disposar en l'actualitat d'un cable que connecti les tablets amb el projector de l'aula. Durant els primers dies de classe es va utilitzar un ipad per ensenyar el funcionament d'algunes Apps però, donat les diferències substancials d'un programa en un dispositiu o en un altre, es va procedir a fer explicacions en petits grups.
Les proteccions de plàstic que, jo no les he tingut, poden suposar un cost addicional però garantiran una mica més de seguretat amb l'ús per part dels alumnes, especialment quan siguin alumnes de primària.
Un dels problemes que vam tenir va ser la connexió a la wifi del centre. Intentar accedir 25 alumnes alhora va causar certs problemes. Això només es va produir, afortunadament, el primer dia.