Gràfiques

 Llocs de naixement dels jugadors de l'ACB.

En veure el clar domini dels jugadors espanyols i dels Estats Units, he optat per fer un gràfic addicional, per als jugadors que no provenen d'aquests dos països:

 

Nacionalitats dels jugadors de l'ACB:

I, ara, tal i com he fet amb la gràfica del lloc de naixement, he confeccionat un altre gràfic excloent-ne Espanya i els Estats Units:

 

Jugadors de l'ACB per comunitat autònoma:


Mentre buscava el lloc de naixement dels jugadors espanyols, vaig observar que n'hi havia molts de les Illes Balears en comparació a la població de les mateixes illes. Així, doncs, i basant-me en les dades de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) que són de data dades del dia 1 de Gener del 2009, he confeccionat un quadre que relaciona el nombre de jugadors de bàsquet de l'ACB de cada comunitat autònoma amb la població total d'aquesta comunitat. Com es pot comprovar, a hores d'ara, les Illes Balears, Catalunya, Cantàbria i el País Basc són, de lluny, les comunitats amb més jugadors de bàsquet a l'ACB en relació a la seva població, el que podria analitzar-se per esbrinar l'afició a aquest esport, la promoció a l'esport base i l'atenció a la pedrera del club.