Recerca en Directe

Recerca en Directe 2012

Recerca en directe és una presentació de projectes d'investigació que té per objectiu contribuir a la millora de la cultura científica de la nostra societat obrint al públic la recerca més actual i fent arribar a la població els trets característics del mètode científic per mitjà dels mateixos investigadors.
Organitzada pel Parc Científic de Barcelona i l'Obra Social de CatalunyaCaixa, la Fira "Recerca en Directe" pretén comunicar la recerca barcelonina de manera coordinada exhibint projectes de recerca de diferents centres i instituts d'R+D de la ciutat.

cartell recerca en directe

http://www.pcb.ub.edu/homePCB/live/ct/fira/index.htm

adria a recerca en directe
adria amb plafó
poster adria